Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૭ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૬ દયા રહી છે જેના દલમાં, નથી ઘટમાં ઘાત. । પદ - ૯ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૫ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૪ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૩ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૨ સુખ અંતરે રે સંત સાચા ભોગવે રે, કાચાને નાવે કેદિયે કામ રે; । પદ - ૮ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૧ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૩૦ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૯ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૮ ધર્મ છે ધામરે સર્વે સુખનુંરે, । પદ - ૭ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૭ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૬ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૫ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૪ પરોક્ષ ભક્તરે પામે નહિ પ્રાપતિરે, । પદ - ૬ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૩ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૨ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૦ સગ્ય ચડિ જાયેરે શુદ્ધ વૈરાગ્યથીરે, । પદ - ૫ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૨૧ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૯ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૮ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૭ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page મંત્ર (૫૨) ૐ શ્રી સત્શાસ્ત્રવ્યસનાય નમઃ swaminarayanworld 0 3 years 4 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૬ તીવ્ર વૈરાગ્ય તડોવડ્યે, ના’વે સો સો સાધન । પદ - ૪ swaminarayanworld 0 3 years 5 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૫ swaminarayanworld 0 3 years 5 months ago
Book page સારસિદ્ધિ કડવું - ૧૪ swaminarayanworld 0 3 years 5 months ago