મંદિર સૂચિ

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 12/02/2011 - 10:08pm

INDIA - ભારત ??

GUJARAT - ગુજરાત

www.swaminarayan.in શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર અમદાવાદ

www.swaminarayan.info ( શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર ISSO main site )

www.vadtalmandir.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર વડતાલ તા. નડીયાદ જી. ખેડા

www.bhujmandir.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ભુજ - કચ્છ

www.jetalpurdarshan.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર જેતલપુર અમદાવાદ

www.swaminarayanmandirjunagadh.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, જુનાગઢ

www.dholeradham.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ધોલેરા તા ધોલેરા જી અમદાવાદ (www-dholeradham-com)

http://mulimandir.com  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, મુળી

www.gopinathji.com   શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ગઢડા જી ભાવનગર

http://swaminarayanmandirdholka.com/ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ધોલકા

www.swaminarayanmandirtorda.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ટોરડા તા. ભીલોડા જી. સાબરકાંઠા (સદ ગોપાળાનંદ સ્વામીનું જન્મસ્થાન) (www-gopallalji-com)

www.salangpurhanumanji.com શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાન મંદિર, સાળંગપુર જી અમદાવાદ - પુ શ્રી વિષ્ણુપ્રકાશદાસજી સ્વામી ( અથાણાવાળા)

http://www.hanumanjikamiyala.com/ શ્રી કષ્ટભંજનદેવ હનુમાન મંદિર, કમિયાળા , તા ધોલેરા , જી અમદાવાદ શા શ્રી હરિપ્રસાદદાસજી સ્વામી

www.mahesanadarshan.org   શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર મહેસાણા

www.swaminarayanmandir.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, બગસરા

www.rustambag.com  www.satsurat.com સ્વામિનારાયણ આશ્રમ ટ્રસ્ટ , શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર રૂસ્તમબાગ સુરત (www-harikrushna-org) rustambag-org

www.swaminarayansurat.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, વેડ રોડ, સુરત ( પ્રભુચરણદાસજી સ્વામી )

www.swaminarayan.world www.neelkanthvarni.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, કુબેરનગર, સુરત -

www.kalakunjmandir.com  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, કલાકુંજ, સુરત

http://swaminarayanvision.org/ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, આમ્રોલી , સુરત

www.sardharkatha.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સરધાર તા.જી. રાજકોટ www-sardhardham-org www-sardharkatha-org

www.swaminarayanbhagwan.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કારેલીબાગ વડોદરા

www.kundaldham.com  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કુંડલ

www.farenidham.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ફરેણી ( શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી )

http://rajkotswaminarayanmandir.com/ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભુપેન્દ્ર રોડ , રાજકોટ (બોરડીવાળુ)

http://www.gadisthanjetpur.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, જેતપુર -  ગાદી સ્થાન

http://swaminarayanmandir.org.in/   શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, હરિનગર, વડોદરા

www.theswaminarayan.org  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર લોયા (Swaminarayan Gurukul Kandari)

www.swaminarayangurukul.org શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ અમદાવાદ SGVP

www.rajkotgurukul.org  શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ, રાજકોટ

www.gurukulsurat.org શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ, સુરત

www.gokuldhamnar.org શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ , નાર www-gokulnar-org

www.ssgd.org શ્રી સ્વામિનારાયણ સંસ્કારધામ ગુરુકુલ, ધાંગધ્રા

 

www.harismruti.com  જ્ઞાનબાગ વડતાલ  

www.shrihari.org ( પ. પુ. સદ. ધ્યાની સ્વામી )

www.hkshastri.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સેકટર-23 ગાંધીનગર. (શાસ્ત્રી શ્રી હરિકેશવદાસજી સ્વામી )

www.swaminarayanmuseum.com   શ્રી સ્વામિનારાયણ મ્યુઝિયમ , નારાયણપુરા, અમદાવાદ

www.swaminarayanvadtalgadi.org  www.svg.org  શ્રી સ્વામિનારાયણ વડતાલ ગાદી - શ્રી અજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ

www.gurukulsangh.org  શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ સંઘ

www.dharmabhakti.org

NorthIndia - ઉત્તરભારત

www.chhapaiya.com શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર છપૈયા મનકાપુર જી ગોંડા - ઉત્તરપ્રદેશ

http://www.ayodhyaswaminarayanmandir.com/  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર , અયોધ્યા  ઉત્તરપ્રદેશ

www.swaminarayan.world  શ્રી સ્વામિનારાયણ આશ્રમ , ઋષિકેશ

http://www.swaminarayanashram.com/ શ્રી સ્વામિનારાયણ આશ્રમ (મંદિર ) , હરિદ્વાર

http://www.prayagmilan.org શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, પ્રયાગ , અલ્હાબાદ  ઉત્તરપ્રદેશ

SouthIndia - દક્ષિણભારત

www.swaminarayanmumbai.org  શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ભુલેશ્વર , મુંબઈ

www-swaminarayan-org-in Rao Bahadur Sheth Curumsey Damjee Swaminarayan Temple Charity Trust.

USA  ??

www.shriswaminarayan.org www.swaminarayan.ws  Shree Swaminarayan Temple Wheeling, IL

www.issousa.org  ISSO

www.issotx.org Shree Swaminarayan Temple, Sugar land , Houston, TX ( www-issotx-net)

www.issocnj.org Shree Swaminarayan Temple, Colonia, New Jersey

www.issochicago.org  Shree Swaminarayan Temple, Itasca, IL

www.issocleveland.org  Shree Swaminarayan Temple, Strongsville, Cleveland, Ohio

www.issoatlanta.org Shree Swaminarayan Temple, Atlanta, GA

www.issola.com  Shree Swaminarayan Temple, Los Angeles, CA

www.issodetroit.org ISSO Shree Swaminarayan Temple, Detroit, MI www-swaminarayantempledetroit-org

www.iswaminarayan.org International Shree Swaminarayan Sansthan of Vadtal, USA (ISSSV)

www.eswaminarayan.com Shree Swaminarayan Satsang Mandal , Texas, ( ISSSV)

www.vdnj.org  Shree Swaminarayan Temple Vadtal Dham, NJ www-vadtaldhamnj-org

The Laxmi Narayan Dev Spiritual Organization (LNSO) ,SanFrancisco Bay Area, CA www-vadtal-sfo-com

www.swaminarayanmandirdowney.org Shree Swaminarayan Satsang Mandal, Downey, CA

www.swaminarayan-austin.org Shree Swaminarayan Mandir vadtaldham , Austin, Texas, USA

www.swaminarayan.nu The Original Sampraday of Vadtal and Ahemdabad Gadi ( Dhyani Swami )

www.swaminarayan-us.org Swaminarayan Shub Sanskar Sanstha, USA ( Dhyani Swami )

http://www.swaminarayanusa.org/ Shree Swaminarayan Agnya Upasana Satsang Mandal (USA)

 

CANADA ??

www.issocanada.org www.issotoronto.org Shree Swaminarayan Mandir , ISSO , Toronto , Ontario , Canada

edmonton.issocanada.org/  Shree Swaminarayan Mandir , ISSO , Edmonton , Alberta, Canada

www.swaminarayanmandirtoronto.org Shree Swaminarayan Mandir, Vadtaldham, Toronto

UK ??

www.sksst.org  ( Harrow Temple UK)

www.shreeswaminarayan.org.uk  (Willesden Temple UK)

www.shreeswaminarayanwales.org.uk  (Cardiff Temple UK)

www.swaminarayancardiff.org.uk ( Cardiff Temple )

www.swaminarayan-oldham.org  (Oldham Temple UK)

www.swaminarayansatsang.com  (Stanmore Temple UK)

www.swaminarayan.gb.net  (South East London Temple UK)

www.swaminarayanmandir.org.uk  (East London Temple UK)

www.lordswaminarayan.org.uk  (Bolton Temple UK)

http://swaminarayan.cc/ Shree Swaminarayan Agnya Upasana Satsang Mandal (UK)

 

EUROPE ??

AFRICA

www.easstemple.com  (east africa satsang swaminarayan temple nairobi)

www.swaminarayantz.org  ( Shree Swaminarayan Mandal - Tanzania)

AUSTRALASIA

http://swaminarayan.melbourne/ Shree Swaminarayan Temple, 69 Wadhurst Drive, Boronia, Victoria - 3155 , Melbourne - Australia ?? www-swaminarayanmelbourne-org-au

http://sstperth.org/  Shree Swaminarayan Temple (Mandir) Perth Australia ?? www-swaminarayanmandirperth-org

www.sydneytemple.org  Shree Swaminarayan Temple Sydney, Kings Langley, NSW ?? ( under bhuj katchh) (www.swaminarayanmandirsydney.org.au)

http://swaminarayan.sydney/ www.swaminarayansydney.org.au Shree Swaminarayan Mandir, ISSO – Sydney, Unit 1, 44 Bessemer Street, Blacktown, New South Wales - 2148 ??

http://swaminarayanadelaide.org/  Shree Swaminarayan Temple Adelaide ??  ( under bhuj katchh)

www.isso.org.nz ISSO Swaminarayan Mandir, Aukland ??

========================================

https://satsangsalila.github.io/web/ Shukla Nathjibhai Iccharam Shishya Mandal (Dayalushri) શ્રી નાથજીભાઈ ઈચ્છારામ શુક્લ શિષ્ય મંડળ - નડિયાદ
શ્રી શુક્લ નાથજીભાઈ ઇચ્છારામ. સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ

========================================

આ સુચિમાં તમે કોઈ વેબસાઈટ લિંક ઉમેરવા ઈચ્છતા હોય તો ઈમેલ કરીને જણાવશો

Facebook Comments