આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 12/02/2016 - 11:26pm

રાગ - ગરબી

પદ-૧

આજ મારે ઓરડે રે, આવ્યા અવિનાશી અલબેલ;

બાઈ મેં બોલાવીયા રે, સુંદર છોગાંવાળો છેલ. ૧

નિરખ્યા નેણાં ભરી રે, નટવર સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ;

શોભા શી કહું રે, નિરખી લાજે કોટિક કામ. ૨

ગુંથી ગુલાબના રે, કંઠે આરોપ્યા મેં હાર;

લઈને વારણાં રે ચરણે લાગી વારંવાર. ૩

આપ્યો મેં  તો આદરે રે, બેસવા ચાકળિયો કરી પ્યાર;

પૂછ્યા  પ્રીતશું રે, બાઈ મેં સર્વે સમાચાર. ૪

કહો ને હરિ કયાં હતા રે, કયાં થકી આવ્યા ધર્મકુમાર;

સુંદર શોભતા રે, અંગે સજીયા છે શણગાર. ૫

પહેરી પ્રીતશું રે, સુરંગી સુંથણલી સુખદેણ;

નાડી હીરની રે, જોતાં  તૃપ્ત ન થાયે નેણ. ૬

ઊપર ઓઢીયો રે, ગુઢો રેંટો જોયા લાગ્ય;

સજની  તે સમે રે, ધન્ય ધન્ય નીરખ્યા  તેનાં ભાગ્ય. ૭

મસ્તક ઊપરે રે, બાંધ્યું મોળીડું અમુલ્ય;

કોટિક રવિ શશિ રે,  તે  તો નાવે  તેને  તુલ્ય. ૮

રેશમી કોરનો રે, કરમાં સાહ્યો છે રૂમાલ;

પ્રેમાનંદ  તો રે, એ છબી નીરખી થયો નિહાલ. ૯

 

પદ - ૨

સજની સાંભળો રે, શોભા વર્ણવું  તેની  તેહ;

મૂર્તિ સંભારતાં રે, મુજને ઊપજયો અતિ સ્નેહ. ૧

પહેર્યા  તે સમે રે, હરિએ અંગે અલંકાર;

જેવા મેં નિરખ્યા રે,  તેવા વર્ણવું કરીને પ્યાર. ૨

બરાસ કપુરના રે, પહેર્યા હૈડે સુંદર હાર;

તોરા પાઘમાં રે,  તે પર મધુકર કરે ગુંજાર. ૩

બાજુ બેરખા રે, બાંયે કપુરના શોભિત;

કડાં કપુરનાં રે, જોતાં ચોરે સૌનાં ચિત્ત. ૪

સર્વે અંગમાં રે, ઊઠે અત્તરની બહુ ફોર;

ચોરે ચિત્તને રે, હસતા કમળ નયનની કોર. ૫

હસતા હેતમાં રે, સૌને દેતા સુખ આનંદ;

રસરૂપ મૂર્તિ રે, શ્રીહરિ કેવળ કરુણા કંદ. ૬

અદ્ભુત ઊપમા રે, કહતાં શેષ ન પામે પાર;

ધરીને મૂર્તિ રે, જાણે આવ્યો રસ શૃંગાર. ૭

વ્હાલપ વેણમાં રે, નેણાં કરુણામાં ભરપૂર;

અંગો અંગમાં રે, જાણે ઊગીયા અગણીત સૂર. ૮

કરતા વાતડી રે, બોલી અમૃત સરખાં વેણ;

પ્રેમાનંદનાં રે, જોતાં  તૃપ્ત ન થાયે નેણ. ૯

 

પદ - ૩

બોલ્યા શ્રી હરિ રે,સાંભળો નરનારી હરિજન;

મારે એક વાર્તા રે, સૌને સંભળાવ્યાનું છે મન.૧

મારી મૂર્તિ રે, મારાં લોક ભોગ ને મુક્ત;

સર્વે દિવ્ય છે રે, ત્યાંતો જોયાની છે જુક્ત.૨

મારું ધામ છે રે, અક્ષર અમૃત જેનું નામ;

સર્વે સામ્રથી રે, શક્તિ ગુણે કરી અભિરામ.૩

અતિ  તેજોમય રે, રવિ શશિ કોટિક વારણે જાય;

શીતળ શાંત છે રે,  તેજની ઊપમા નવ દેવાય.૪

તેમાં હું રહું રે, દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર;

દુર્લભ દેવને રે, મારો કોઈ ન પામે પાર.૫

જીવ ઈશ્વર  તણો રે, માયા કાળ પુરુષ પ્રધાન;

સહુને વશ કરું રે, સૌનો પ્રેરક હું ભગવાન.૬

અગણિત  વિશ્વની રે, ઊત્પતિ પાલન પ્રલય થાય;

મારી મરજી વિના રે, કોઈથી  તરણું નવ  તોડાય.૭

એમ મને જાણજો રે, મારા આશ્રિત સૌ નરનારી;

મેં તમ આગળે રે, વાર્તા સત્ય કહી છે મારી.૮

હું  તો  તમ કારણે રે, આવ્યો ધામ થકી ધરી દેહ;

પ્રેમાનંદનો રે, વ્હાલો વરસ્યા અમૃત મેહ.૯

 

પદ - ૪

વળી સૌ સાંભળો રે, મારી વાર્તા પરમ અનૂપ;

પરમ સિદ્ધાંત છે રે, સૌને હિતકારી સુખરૂપ.૧

સહુ હરિભક્તને રે, જાવું હોયે મારે ધામ;

તો મને સેવજો રે,  તમે શુદ્ધ ભાવે થઈ નિષ્કામ.૨

સહુ હરિભક્તને રે, રહેવું હોયે મારે પાસ;

તો  તમે મેલજો રે, મિથ્યા પંચવિષયની આશ.૩

મુજ વિના જાણજો રે, બીજા માયિક સહુ આકાર;

પ્રીતિ  તોડજો રે, જૂઠાં જાણી કુટુંબ પરિવાર.૪

સૌ  તમે પાળજો રે, સર્વે દૃઢ કરી મારા નિયમ;

તમ પર રીઝશે રે, ધર્મ ને ભક્તિ કરશે ક્ષેમ.૫

સંત હરિભક્તને રે, દીધો શિક્ષાનો ઊપદેશ;

લટકાં હાથનાં રે, કરતા શોભે નટવર વેશ.૬

નિજજન ઊપરે રે, અમૃત વરસ્યા આનંદ કંદ;

જેમ સહુ ઔષધિ રે, પ્રીતે પોષે પૂરણચંદ.૭

શોભે સંતમાં રે, જેમ કોઈ ઊડુગણમાં ઊડુરાજ;

ઈશ્વર ઊદય થયા રે, કળીમાં કરવા જનનાં કાજ.૮

એ પદ શીખશે રે, ગાશે સાંભળશે કરી પ્યાર;

પ્રેમાનંદનો રે, સ્વામી લેશે  તેની સાર.૯

Facebook Comments