શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ડાઉની (કેલીફોર્નિઆ,અમેરીકા) પાટોત્સવ Live

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 13/05/2009 - 7:57am

શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ડાઉની (કેલીફોર્નિઆ,અમેરીકા) પાટોત્સવ

વધુ માહીતી માટે http://www.swaminarayanmandirdowney.org www.vadtal.com  

જીવંત પ્રસારણ - રામ કથા

|| Jay Swaminarayan ||

Shree Swaminarayan Temple - Vadtal
PROGRAMME LIST OF USA TOUR - From DT. 12-5-2009 TO 28-12-2009
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE PLACE CONTACT NO.
12 to 18-May - 2009 Shree S.N.Temple - Downey, L.A Aacharya Maharajshri
805 795 1789
Temple
562 622 0554
President Rameshbhai Patel
562 682 0894
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 to 21-May - 2009 Phonix Shastri Bhaktiprakasdasji
706 741 2438
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 to 25 - May -2009 San Jose Dhavalbhai Bhrambhatt
408 561 1594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 to 28 - May - 2009 Shree S.N.Temple - Downey, L.A Temple
562 622 0554
President Rameshbhai Patel
562 682 0894