ફાગણ સુદ-3 અમદાવાદ શ્રી નરનારાયણદેવનો પાટોત્સવ. અમદાવાદમાં શ્રી સ્વામિનારાયણ મ્યુઝિયમનો ઉદ્ધા

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:31pm