વસંત વધાવનકું વ્રજ વનિતા નંદરાય ઘર આઈ

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 16/03/2011 - 8:00pm

 

વસંત વધાવનકું વ્રજ વનિતા નંદરાય ઘર આઈ,

શશીવદની સબ પ્રેમ દિવાની મોહન કે મન ભાઈ ... વસંત ૧

ગજગતિ ચાલ ચલત સબ ગોપી અબીર ગુલાલ ઉડાવે,

શોભાધામ શ્યામ મુખ નીરખે પ્રેમમગન ગુન ગાવે ... વસંત ૨

કનક કુંભ ભર્યો કૃષ્ણ કે આગે પ્રેમસે પુજે મોરારી,

કંચન થાર કપુરકી બાતી આરતિ સબહી ઉતારી ... વસંત ૩

ગોપીવૃંદ મધ્ય ગિરધારી રંગકી ધૂમ મચાવે,

મુક્તાનંદ કો નાથ મનોહર નેનમેં નેહ જનાવે ... વસંત ૪

Facebook Comments