પોષ સુદ- 9 ઉત્તરાયણ. સાંજે 6-14 મિનિટે મકરનો સૂર્ય થાય છે તેથી મકર સંક્રાંતિ પુણ્યકાળ 15-1-2010 શનિવારે

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 30/09/2010 - 7:20pm