પોષ સુદ - 9 વૃધ્ધિતિથિ શ્રી સ્વામિનારાયણ જયંતી

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 30/09/2010 - 7:19pm