Add new comment

પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિકે શ્યામ, નરનારાયણ દિવ્ય મુરતિ; (૧)?

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 24/11/2015 - 6:47pm

રાગ-બિહાગ

પોઢે પ્રભુ સકલ મુનિકે શ્યામ, નરનારાયણ દિવ્ય મુરતિ;

સ્વામિનારાયણ દિવ્ય મુરતિ, સંતનકે વિશ્રામ. પોઢે૦ ૧

અક્ષર પર આનંદ ઘન પ્રભુ, કિયો હે ભૂપર ઠામ;

જેહી મિલત  જન  તરત માયા, લહત અક્ષર ધામ. પોઢે૦ ૨

શારદ શેષ મહેશ મહામુનિ, જપત જેહી ગુણનામ;

જાસ પદરજ શીષ ધરી ધરી, હોવત જન નિષ્કામ. પોઢે૦ ૩

પ્રેમકે પર્યંકપર પ્રભુ, કરત સુખ આરામ;

મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ઢીગ ગુણ, ગાવત આઠું જામ. પોઢે૦ ૪

Facebook Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.