Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page વરતાલ ૩ : ચાર પ્રકારના મોટા પુરુષનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page વરતાલ ૨ : ચાર શાસ્ત્રે કરીને ભગવાન જાણવાનું – કાનદાસજીના પ્રશ્નનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page વરતાલ ૧ : નિર્વિકલ્પ સમાધિનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૭ : ગંગાજળિયા કૂવાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૬ : સદ્ગુરુના પ્રશ્નોનું – ગોળો ઝાલ્યાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૫ : અખતરડાહ્યાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૪ : પુરુષોત્તમ ભટ્ટના પ્રશ્ર્નનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૩ : બળ પામવાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૨ : આત્મનિષ્ઠા, પતિવ્રતાપણું ને દાસપણાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૧ : નિયમ, નિશ્વય અને પક્ષનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૬૦ : વિક્ષેપ ટાળ્યાનું – પક્ષ રાખ્યા્નું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૯ : પરમ કલ્યાણનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૮ : સંપ્રદાયની પુષ્ટિનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૭ : ગરોળીના દ્રષ્ટાંતનું – મીનડિયા ભકતનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૬ : કસુંબલ વસ્ત્રનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૫ : સોનીની પેઢીનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૪ : સર્વ સાધનથી સત્સંગ અધિક કહ્યો તેનું – ગોખરનું, આત્મબુદ્ધિનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૩ : પોતાનો અવગુણ ન સૂઝે એ જ મોહ – તેનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૨ : ત્યાગી અને ગૃહસ્થની શોભાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૧ : “આત્મસત્તારૂપ રહે” તેનાં લક્ષણનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૫૦ : રહસ્યોનું – જગતના લોચાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૪૯ : ભગવાન અને માયિક આકારમાં ઘણો ફેર છે તેનું – કથાકીર્તનાદિકમાં તૃપ્તિ ન પામવાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૪૭ : પાતાળ સુધી પૃથ્વી ફાટયાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૪૬ : મરણદોરીનું – એકાંતિક ધર્મમાંથી પડયાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago
Book page ગઢડા મઘ્ય ૪૫ : એકાવન ભૂતનું ટોળું કાઢવાનું Parth Patel 0 13 years 4 months ago