પોષ સુદ- 11 પુત્રદા એકાદશી. વૈકુંઠ એકાદશી

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 30/09/2010 - 7:26pm