" શ્રી સ્વામિનારાયણ " શ્રી નરનારાયણદેવ પીઠસ્થાન મુખપત્રૢ

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 11/03/2010 - 9:01pm
" શ્રી સ્વામિનારાયણ " 
શ્રી નરનારાયણદેવ પીઠસ્થાન મુખપત્ર
શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર, અમદાવાદ થી પ્રસિધ્ધ
 
વર્ષ  - ૨૦૧૦
ગુજરાતી       हिन्दी       English
જાન્યુઆરી      जनवरी    January
ફેબ્રુઆરી     फरवरी    February
માર્ચ     मार्च    March
એપ્રિલ     अप्रैल    April
મે     मई     May
જૂન     जून    June
જુલાઈ     जुलाई    July
ઓગષ્ટ     अगस्त    August
સપ્ટેમ્બર     सितंबर    September
ઓક્ટોબર      अक्तूबर    October
નવેમ્બર     नवंबर    November
ડીસેમ્બર     दिसंबर     December

 

 

Facebook Comments