આરોગો મહારાજ, બદ્રિપતિ આરોગો મહારાજ, (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 04/05/2017 - 9:08pm

રાગ : સારંગ

 

પદ-૧

આરોગો મહારાજ, બદ્રિપતિ આરોગો મહારાજ,

નરનારાયણ નાથ મનોહર, તુમ પ્રગટે જન કાજ. બદ્રિપતિ૦ ૧

મેવા ઘૃત અરૂ વિવિધ મીઠાઈ, અનંત પ્રકાર અનાજ,

શીરા પુરી બિરંજ સેવૈયા, શાક પાક સબ સાજ. બદ્રિપતિ૦ ૨

દૂધપાક માલપુવા મગદળ, ભાજી સુંદર શિરતાજ,

મોતૈયા મેસુબ લઈને, ઠાડે સંત સમાજ. બદ્રિપતિ૦ ૩

ભુંડો ભલો તુમારો ભિક્ષુક, દ્વારી કરત અવાજ,

બ્રહ્માનંદકું શીત પ્રસાદી, દીજે ગરીબ નિવાજ. બદ્રિપતિ૦ ૪

 

પદ-૨

આરોગત દોઉ વીર, બદ્રિપતિ આરોગત દોઉ વીર,

નરનારાયણ ધર્મસુત દેવ, દ્રઢવરત શુભ તન ધીર. બદ્રિપતિ૦ ૧

માત અહિસા વિવિધ પાક ધરી, અતિ રાખત તતબીર,

ખુવા પુવા માલપુવા ખાજાં, ઘૃત સાકર અરૂ ખીર. બદ્રિપતિ૦ ૨

દર્શન કાજ મુનિરાજ મીલે, સબ ભઈ દેવનકી ભીર,

બ્રહ્મા અરૂ સુરરાજ મહેશ્વર, ઠાડે ધર્મ અજીર. બદ્રિપતિ૦ ૩

જીમ અધાય ચલુ જબ કીનો, લે નિર્મળ શુભ નીર,

મહા પ્રસાદકી કણીકા માગત, બ્રહ્માનંદ ફકીર. બદ્રિપતિ૦ ૪

 

પદ-૩

ચાવત બીડી પાન મહાપ્રભુ, ચાવત બીડી પાન,

અખિલ ભવન નાયક અવિનાશી, સ્વે સામૃથ ભગવાન. મહાપ્રભુ૦ ૧

રૂચીર નવિન સોપારી ચુરો, લવીંગ એલચી આન,

તજ તમાલ કોમળ મહીં કાથો, ચુનો તેહી સમાન. મહાપ્રભુ૦ ૨

સુંદર શ્યામ સિંહાસન બેઠે, માનહું ઉદિત ભયો ભાન,

લાલા અધર તંબોલ રંગે હે, ધરત મુનિ જાકો ધ્યાન. મહાપ્રભુ૦ ૩

બીડી ચાવત જન મન ભાવત, ગાવત સુંદર તાન,

બ્રહ્માનંદકે નાથ રંગીલે, વિલસત ભીનેવાન. મહાપ્રભુ૦ ૪

 

પદ-૪

કરત આરતી માત અહિંસા, કરત આરતી માત,

નરનારાયણ સુંદર બેઠે, સિંહાસન દોઉં ભરાત. અહિસા૦ ૧

ચિતકે ચોર જોર દ્રગ વંકે, શ્યામ શુભગ છબી ગાત,

જરકશી લસત મનોહર જામા, અજબ કાન્તિ અધિકાત. અહિસા૦ ૨

બાજુબંધ જટિલ ભુજ બંધે, મોતીની માળ સોહાત,

અદભુત રૂપ નિરખ સુર ત્રિયકે, મન લોચન હરખાત. અહિસા૦ ૩

ભાલ તિલક શીર મુગટ અનોપમ, દેખત જન લલચાત,

બ્રહ્માનંદ વસો ઉર અંતર, એહિ મૂર્તિ દિન રાત. અહિસા૦ ૪

Facebook Comments