જાગો નિજ જીવન બોલે, પંખીડાં વાણી (૪) ?

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 24/10/2012 - 10:18pm

 

રાગ : પ્રભાતી

પદ - ૧

જાગો નિજ જીવન બોલે, પંખીડાં વાણી,

તમારી શય્યામાં, મારી સાડી ચંપાણી. જાગો૦ ૧

લોકડાંની લાજ મારે, શ્યામળા વાલા;

તમે તો નિઃશંક પોઢ્યા, નંદના લાલા. જાગો૦ ૨

સાસુડી ચકોર મારી, નણંદી ધુતારી;

ગાવલડી દોવાને મિષે, આવીતી બહારી. જાગો૦ ૩

થાય છે અસુર મહી, વલોવા જાવું;

મુક્તાનંદના નાથજી, ઘણું શું કહી સમઝાવું. જાગો૦ ૪

 

પદ - ૨

કાનજી કોડીલા જાગો, પ્રાત થયું વાલા;

જાણીને મારા જીવન મિંચો, લોચનિયાં ઠાલાં. કાનજી૦ ૧

કંઠથી બાંહડલી મેલો, કાનજી કાળા;

આડોશી પાડોશી જાગ્યા, મોહન મર્માળા. કાનજી૦ ૨

હવે નહિ રેવાય, અમે વવારૂં નાના;

સવારે શ્યામળીયા વાલા, કેમ રહીએ છાના. કાનજી૦ ૩

લોકમાં લજજા રહે તેમ, કીજીએ કાના;

મુક્તાનંદના નાથજી, માં થાશો દિવાના. કાનજી૦ ૪

 

પદ - ૩

આજની શોભા અલૌકિક, લાગે છે સારી;

જોઇને હસે છે વાલા, વ્રજની નારી. આજની૦ ૧

કાજળની રેખા કપોળે, લાગે રૂપાળી;

ગોપીયો જોઇને કાના, લે છે કર તાળી. આજની૦ ૨

હૈડા ઉપર હાર ઉઠ્યા, શોભે છે સારા;

પીતાંબર સાટે પટોળી, ઓઢી છે પ્યારા. આજની૦ ૩

વાંસળીને સાટે વેલણ, કેનું લઇ આવ્યા;

મુક્તાનંદના નાથ આવા, કો ક્યાં જઇ ફાવ્યા. આજની૦ ૪

 

પદ - ૪

આવોને અલબેલા વાલા, પુછું વાતલડી;

રસિયા રમી આવ્યા કેને, સંગે રાતલડી. આવોને૦ ૧

આળસડું અંગે ઘણું દિસે, નિદ્રાળું નેણાં;

પાતળા પ્રેમેશું બીતા, બોલો છો વેણાં. આવોને૦ ૨

ડોલતાં ડગલાં ભરો છો, પ્રીતમ પ્યારા;

કપોળે તંબોળ તંતુ, લાગે છે સારા. આવોને૦ ૩

કેને રંગે રાચ્યા પ્રીતમ, કહો કાના અમને;

મુક્તાનંદના નાથજી, કાંઇ નૈ કૈયે તમને. આવોને૦ ૪

Facebook Comments