જનમંગલ સ્તોત્ર Janmangal Stotra

Submitted by swaminarayanworld on Sat, 23/01/2016 - 12:13am

જનમંગલ સ્તોત્રમ્‌

નમોનમઃ શ્રીહરયે બુદ્ધિદાય દુયાવતે ।

ભક્તિધર્માંગજાતાય ભક્તકલ્પદ્રુમાય ચ ।।૧।।

સુગંધપુષ્પહારદ્યૈ ર્વિવિધૈરુપહારકૈઃ।

સંપૂજીતાય ભક્તૌઘૈઃ સિંતામ્બરધરાય ચ ।।૨।।

નામ્નામષ્ટોત્તરશતં ચતુર્વર્ગમભીપ્સિતામ્‌।

સદ્યઃફલપ્રદં નૃણાં તસ્ય વક્ષ્યામિ સત્પતેઃ ।।૩।।

અસ્ય શ્રીજનમંગલાખ્યસ્ય શ્રીહર્યષ્ટોત્તરશત

નામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય શતાનન્દ ઋષિઃ અનુષ્ટુપ્‌ છંદ :।

ધર્મનન્દનઃ શ્રીહરિદેવતા । ધાર્મિક ઈતિ બીજમ્‌।

બૃહદવ્રતધર ઈતિ શક્તિ । ભક્તિનંન્દન ઈતિ કીલકમ્‌ ।

ચતુર્વર્ગસિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ।।

 

અથ ધ્યાનમ્‌ ।

વર્ણિવેષરમણીય દુર્શનં મન્દહાસરુચિરાનનામ્બુજમ્‌ ।

પૂજિતં સુરનરોત્તમૈર્મુદા ધમનંદનમહં વિચિન્તયે ।।૪।।

શ્રીકૃષ્ણઃ શ્રીવાસુદેવો નરનારાયણઃ પ્રભુઃ।

ભક્તિધર્માત્મજોજન્મા કૃષ્ણો નારાયણો હરિઃ ।।૫।।

હરિકૃષ્ણો ઘનશ્યામો ધાર્મિકો ભક્તિનન્દનઃ।

બૃહદવ્રતધરઃ શુદ્ધો રાધાકૃષ્ણેષ્ટદેવતઃ ।।૬।।

મરુત્સુતપ્રિયઃ કાલી, ભૈરવાદ્યતિભીષણઃ ।

જીતેન્દ્રિયો જીતાહાર સ્તીવ્રવૈરાગ્ય આસ્તિકઃ ।।૭।।

યોગેશ્વરો યોગકલા પ્રવૃત્તિરતિધૈર્યવાન્‌ ।

જ્ઞાની પરમહંસશ્ચ તીર્થકૃતૈર્થિકાર્ચિતઃ ।।૮।।

ક્ષમાનિધિઃ સદોન્નિદ્રો ધ્યાનનિષ્ઠસ્તપઃ પ્રિયઃ ।

સિદ્ધેશ્વરઃ સ્વતંત્રશ્ચ બ્રહ્મવિદ્યાપ્રવર્તકઃ ।।૯।।

પાષંડોચ્છેદનપટુઃ સ્વસ્વરુપાચલસ્થિતિઃ ।

પ્રશાન્તમૂર્તિર્નિર્દોષોડ સુરગુર્વાદિમોહનઃ ।।૧૦।।

અતિકારુણ્યનયન ઉદ્ધવાધ્વપ્રવર્તકઃ ।

મહાવ્રતઃ સાધુશીલઃ સાધુવિપ્રપ્રપૂજકઃ ।।૧૧।।

અહિંસયજ્ઞપ્રસ્તોતા સાકારબ્રહ્મવર્ણનઃ ।

સ્વામિનારાયણઃ સ્વામી કાલદોષનિવારકઃ ।।૧૨।।

સચ્છાસ્ત્રવ્યસનઃ સદ્યઃ સમાધિસ્થિતિકારકઃ ।

કૃષ્ણાર્ચાસ્થાપનકરઃ કૌલદ્ધિટ્‌ કલિતારકઃ ।।૧૩।।

પ્રકાશરૂપો નિર્દમ્ભઃ સર્વજીવહિતાવહઃ ।

ભક્તિસમ્પોષકો વાગ્મી ચતુર્વર્ગફલપ્રદ: ।।૧૪।।

નિર્મત્સરો ભક્તવર્મા બુદ્ધિદાતાતિપાવનઃ ।

અબુદ્ધિહ્રદબ્રહ્મધામ દુર્શકશ્વાપરાજીતઃ ।।૧૫।।

આસમુદ્રાન્તસત્કીર્તિઃ શ્રિતસંસૃતિમોચનઃ ।

ઉદારઃ સહજાનંદ: સાધ્વીધર્મપ્રવર્તકઃ ।।૧૬।।

કન્દર્પદર્પદલનો વૈષ્ણવક્રતુકારકઃ ।

પંચાયતનસન્માનો નૈષ્ઠિકવ્રતપોષકઃ ।।૧૭।।

પ્રગલ્ભો નિઃસ્પૃહઃસત્ય પ્રતિજ્ઞોભક્તવત્સલઃ ।

અરોષણો દીર્ઘદર્શી ષડૂર્મિવિજયક્ષમઃ ।।૧૮।।

નિરહંકૃતિરદ્રોહોઃ ઋજુઃ સર્વોપકારકઃ ।

નિયામકશ્ચોપશમ સ્થિતિર્વિનયવાન્‌ ગુરુઃ ।।૧૯।।

અજાતવૈરી નિર્લોભો મહાપુરુષ આત્મદ: ।

અખંડિતાર્ષમર્યાદો વ્યાસસિદ્ધાન્તબોધકઃ ।।૨૦।।

મનોનિગ્રહયુક્તિજ્ઞો યમદૂતવિમોચકઃ ।

પૂર્ણકામઃ સત્યવાદી ગુણગ્રાહી ગતસ્મયઃ ।।૨૧।।

સદાચારપ્રિયતરઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તન : ।

સર્વમંગલસદ્રુપ નાનાગુણવિચેષ્ટિતઃ ।।૨૨।।

ઈત્યેતત્‌ પરમં સ્તોત્રં, જનમંગલસંજ્ઞિતમ્‌ ।

યઃ પઠેત્તેન પઠિતં ભવેદ્વૈ સર્વમંગલમ્‌ ।।૨૩।।

યઃ પઠેચ્છૃણુયાદભકત્યા ત્રિકાલં શ્રાવયેચ્ચ વ ।

એતત્તસ્ય તુ પાપાનિ નશ્યેયુઃ કિલ સર્વશઃ ।।૨૪।।

એતત્‌સંસેવમાનાનાં પુરુષાર્થચતુષ્ટયે ।

દુર્લભં નાસ્તિક મપિ હરિકૃષ્ણપ્રસાદતઃ ।।૨૫।।

ભૂતપ્રેતપિશાચાનાં ડાકિનીબ્રહ્મરક્ષસામ્‌ ।

યોગિનીનાં તથા બાલ ગ્રહાદીનામુપદ્રવઃ ।।૨૬।।

અભિચારો રિપુકૃતો રોગશ્ચાન્યોઙ્‌પ્યુપદ્રવઃ ।

અયુતાવર્તનાદસ્ય નશ્યત્યેવ ન સંશયઃ ।।૨૭।।

દશાવૃત્યા પ્રતિદિનમસ્યાભીષ્ટં સુખં ભવેત્‌ ।

ગુહિભિસ્ત્યાગિભિશ્ચાપિ પઠનીયમિદં તતઃ ।।૨૮।।

ઈતિ શ્રી શતાનંદમુનિવિરચિંત શ્રીજનમંગલાખ્યં શ્રીહર્યષ્ટોત્તરશતંનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્‌ ।।

Facebook Comments