ગુરૂપૂર્ણિમા ૨૦૧૧ - પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 29/07/2011 - 9:49pm

ગુરૂપૂર્ણિમા ૨૦૧૧  - પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Facebook Comments