સહજાનંદ સ્વામી એટલે ? - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by Parth Patel on Wed, 16/06/2010 - 10:49am

સહજાનંદ સ્વામી એટલે ?  - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

૧. સમાજ સુધારક
૨. ધર્મ સુધારક
૩. મહાપુરૂષ
૪. સ્વયં નારાયણ
૫. સર્વોપરિ શ્રી હરિ (ઉપાસનાનું અમૃત)
૬. નિત્ય પૂજા

  SAHAJANAND_SWAMI_64

01_SAMAJ_SUDHARAK.mp3 23.0 MB
02_DHARMA_SUDHARAK.mp3 27.4 MB
03_MAHAPURUSH.mp3 27.0 MB
04_SWAYAMNARAYAN.mp3 42.6 MB
05_SARVOPARISHRIHARI.mp3 40.3 MB
06_NITYAPOOJA.mp3 41.2 MB

 

Facebook Comments