હાસ્યરસ - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by Parth Patel on Sun, 13/06/2010 - 2:21pm

 

હાસ્યરસ  - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

૧. હાસ્યરસ ૧

૨. હાસ્યરસ ૨

૩. મારી પાસે સમય નથી.

૪. વિચારીને યાર ઉચ્ચાર વાણી

૫. વૈષ્ણવ જન તો તેને રે કહીએ

૬. શું આપણે ધાર્મિક ?

  HASYA_RAS

01_HASYARASH_1.mp3 27.0 MB
02_HASYARASH_2.mp3 39.5 MB
03_MARI_PASE_SAMAY_NATHI.mp3 27.0 MB
04_VICHARINE_YAR_UCHAR_VANI.mp3 41.7 MB
05_VAISHANAV_JAN_TO_TENE_RE_KAHIYE.mp3 26.7 MB
06_SU_APNE_DHARMIK_CHHIYE.mp3 26.1 MB

 

Facebook Comments