આશકોં દિયારીવે , માશુક ન જાના ભૂલી & દિખલા દિદાર પ્યારા , મહેબૂબ હમારા

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 11/02/2011 - 9:26am

રાગ - રેખતા

પદ - ૧

આશકોં દિયારીવે , માશુક ન જાના ભૂલી - આશકો. ટેક ૦

સુન સાંવરે સાહેબા મહોબત હમારી વે ;

ખાવંદ ખુશી હોય રખના , દિલમેં વિચારી વે - માશુક૦ ૧

એક આશરા હે તેરા , કહું ક્યા પુકારી વે ;

પરવરદિગાર દિલકી , તુમ જાનતા સારે વે - માશુક૦ ૨

સુરત લગી કદમોંસે , ન ટરેગી ટારી વે ;

પ્રેમાનંદ કે પ્યારે હમકો , લેના સંભારી વે - માશુક૦ ૩

 
 

પદ - ૨

દિખલા દિદાર પ્યારા , મહેબૂબ હમારા - દિખલા ટેક૦

માશુક જરા જ દેના , નેનોકા નજારા ;

ઈતનેમેં તો હોવેગા , આશકુંદા ગુઝારા - દિખલા૦ ૧

કુરબાન કિયા તેરે નામ પર , ઘરબાર સંસારા ;

ફકીરી લેકે ફીરતાહું , કરનેકું દિદારા - દિખલા૦ ૨

તકસીર માફ કરના , સુન સરજનહારા ;

પ્રેમાનંદકું મુલાકાત દેના , નંદદુલારા - દિખલા ૦ ૩

  
Dikhala Didar...BhajanPrakash swami
 

Facebook Comments