ફાગણ વદ 8 જેતલપુરમાં શ્રી રેવતીબળદેવજીનો પાટોત્સવ

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:35pm