કરત સીંગાર આરતી ભોર (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 9:24pm

રાગ : બિલાવર

પદ-૧

કરત સીંગાર આરતી ભોર, ટેક૦

વિરહકો તાપ સંતાપ મીટત સબ, નિરખત નટવર નંદકિશોર - કરત૦

કંચન થાર કપૂરકી બાતી, ,આરતી ઉતારે ઈન્દ્ર કર જોર,

નાચત નભ અપછરા મુદિતમન, દેવ કરત અતિ દુંદુભિઘોર - કરત૦

ભવ બ્રહ્માદિક આયે દરશહિત, જય જય શબ્દ હોત ચહુકોર,

મુક્તાનંદકો નાથ પ્રગટ પ્રભુ, શોભાધામ મદનમદ તોર - કરત૦

Facebook Comments