અરજ કરે છે અબળા તે ઊર ધારો રે વ્હાલાજી; (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 18/03/2016 - 10:29pm

 

રાગ - ગરબી

 

પદ - ૧

અરજ કરે છે અબળા  તે ઊર ધારો રે વ્હાલાજી;

વાલપણું વાલમજી માં વિસારો મારા વ્હાલાજી. ટેક.

પડવે મારા પ્રાણ લઈને પધાર્યા રે વ્હાલાજી;

મને રડતી મેલી ન રહ્યા કોઈના વાર્યા મારા વ્હાલાજી. ૧

બીજે કયાં જઈ વશીયા રંગના રસીયા રે વ્હાલાજી ;

ઊદે થયા આવીને ગોકુળ વસીયા મારા વ્હાલાજી. ૨

ત્રીજે તમને  જોવાને જીવન રે વ્હાલાજી;

આકુળ વ્યાકુળ થાય છે મારૂં મન મારા વ્હાલાજી. ૩

ચોથે તમને ચારે દિશે જોઉં રે વ્હાલાજી;

વ્રેહની મારી વ્યાકુળ થઈને રોવું મારા વ્હાલાજી. ૪

પાંચમે પધારો મારે ઘેર રે વ્હાલાજી;

અબળા ઊપર રાખો કાંઈક મહેર મારા વ્હાલાજી. ૫

છઠ્ઠે આવો છેલા છોગલાં મેલી રે વ્હાલાજી;

જોવા સારુ  તલખે સહુ સાહેલી મારા વ્હાલાજી. ૬

સાતમે આવો  તો શોભા કરીએ રે વ્હાલાજી;

હાર પહેરાવી સુંદર છોગલાં ધરીએ મારા વ્હાલાજી. ૭

આઠમે આવોને પ્રાણ આધાર રે વ્હાલાજી;

કાંઈ કરુણા રાખો કેસરના અસ્વાર મારા વ્હાલાજી. ૮

નોમે નવલા નેહ વધારો આવી રે વ્હાલાજી;

સુખ આપો શામળીયાજી બોલાવી મારા વ્હાલાજી. ૯

દશમે દુઃખીયાં કીધાં બહુ નરનારી રે વ્હાલાજી;

આ કયાંથી આવી પૂતના સમ હત્યારી મારા વ્હાલાજી. ૧૦

એકાદશીનો ઊત્સવ આવ્યો આજ રે વ્હાલાજી;

આવો મુનિમંડળને દર્શન દેવા કાજ મારા વ્હાલાજી. ૧૧

બારસે બહુ ભાતે કર્યા મેં થાળ રે વ્હાલાજી;

તમે જમવા સારુ આવો દિનદયાળ મારા વ્હાલાજી. ૧૨

તેરસે  તમ કાજે ઢોલિયો ઢાળી રે વ્હાલાજી;

વાટડલી જોઉં છું ચોક વાળી મારા વ્હાલાજી. ૧૩

ચૌદસે મને ચિંતા થાય છે ભારી રે વ્હાલાજી;

હરિ નવ આવ્યા મને શે વાંકે વસારી મારા વ્હાલાજી. ૧૪

પુનમે પધારો પુરણચંદ રે વ્હાલાજી;

વદન વિલોકી સહુ પામે આનંદ મારા વ્હાલાજી. ૧૫

મનના મનોરથ કરજો મારા પુરા રે વ્હાલાજી;

નીજજનનાં કારજ કરવામાં છો શૂરા મારા વ્હાલાજી. ૧૬

તીથીયો ગાઈને પ્રેમાનંદ એ માગે રે વ્હાલાજી;

રહો સહજાનંદજી આંખડલીની આગે મારા વ્હાલાજી. ૧૭

Facebook Comments