અયોધ્યા સરયુતટે સંભળાય, મધુર જળ તરંગ હાલરડું (૧) ♫

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 12/04/2016 - 9:31pm

રાગ : હાલરડું

પદ-૧

અયોધ્યા સરયુતટે સંભળાય, મધુર જળ તરંગ હાલરડું,

છપૈયા ગામ સીમાડે ગવાય, મીઠે સૂર પક્ષીનું હાલરડું-અયોધ્યા૦૧

સરવરિયા બ્રાહ્મણ કુળ એ, ધર્મ-ભક્તિને ગૃહ મંદિરિયે,

ઈશ્વરનો અવતાર થાય, ચોઘડિયાં ચલવે હાલરડું-અયોધ્યા૦૨

સંવત અઢાર સાડત્રીશ, ચૈત્ર સુદિ નમવીની રાત્રિ,

જનમ્યા રામ રૂપે ભગવાન, ફેલાયું આનંદ હાલરડું-અયોધ્યા૦૩

અપ્સરા ગંધર્વો ત્યાં આવે, નંદનવન-ફૂલડે વધાવે,

શ્રીજીને પારણિયે પધરાવે, કિન્નર ગણ ગાયે હાલરડું-અયોધ્યા૦૪

દેવ દેવી જાહ્નવી જળની, ભરી લાવી સુવર્ણ ગાગરડી,

કેસરિયાં સ્નાન કરાવે, ગાયે ગરવે હાલરડું-અયોધ્યા૦૫

નરનારી બાળ ઉભરાયે, હીરા મોતીની માળા ધરાવે,

ઝરિયાની પોશાક પેરાવે, સુણાવે સૂરીલું હાલરડું-અયોધ્યા૦૬

માતા પ્રેમવતી હુલસાવે, નવરત્ન હીંડોળે હીંચાવે,

સોહે ગાવે સકલ સંસાર, સહજાનંદનું હાલરડું-અયોધ્યા૦૭

રાજા રાણી સંત મહંત, દર્શન આવે છે અનંત,

તે તો તરે છે ભવસાગર, સહજાનંદનું હાલરડું-અયોધ્યા૦૮

Facebook Comments