ભાદરવા સુદ ચોથ - ગણેશ ચતુર્થી

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 06/09/2010 - 10:12pm

વિનાયકી ચોથ - શ્રી ગણેશ સ્થાપના સવારે ૮ પછી.