રાજભોગકી કીજે, આરતી શ્રી રાજભોગકી કીજે (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 18/04/2017 - 9:31pm

રાજભોગ આરતી

રાગ : સારંગ

 

રાજભોગકી કીજે, આરતી શ્રી રાજભોગકી કીજે,

નિરખી બદન શ્રીપતિકો સુંદર, જનમ સુફળ કરી લીજે ... આ૦ ૧

કંચન થાર કપુરકી બાતી, ધૃતજુત અનળ પ્રજારી,

અગ્ર ધૂપ જુત કરત આરતી, ભઈ શોભા અતિ ભારી ... આ૦ ૨

ઘનન ઘનન ઘંટા ધૂની હોવત, શંખ ઝાલરી વાજે,

નોબત બજત મનઉં ઘનગર્જત, ધ્વનિસુની ત્રિભોવન ગાજે ... આ૦ ૩

સોહે નિરાજન જુત શ્રીપતિમુખ, સબ વિધિ શોભા ધામ,

મુક્તાનંદ કે’ નાથકી છબીપર, વારું કોટીક કામ ... આ૦ ૪

Facebook Comments