જીવંત પ્રસારણ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ - વડતાલધામ - શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર Somerset, NJ , USA

Submitted by swaminarayanworld on Sun, 07/06/2009 - 11:20am
Facebook Comments