આસો સુદ-12. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજનો પાટોત્સવ ગઢપુર (સં. 1885)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 10:56am