શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રી – સચિત્ર દર્શન

Submitted by Parth Patel on Tue, 09/06/2009 - 8:34am


અમદાવાદ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર તરફથી ધર્મકુળ વંદના મહોત્સવ પ્રસંગે “શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ – સચિત્ર દર્શન” પુસ્તકનું વિમોચન કરવામાં આવ્યુ છે.