ફાગણ સુદ-9 શ્રી સ્વામિનારાયણ જયંતી

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:32pm