જયદેવ જયદેવ, જય જન સુખકારી (૧)

Submitted by swaminarayanworld on Thu, 20/04/2017 - 6:27pm

જયદેવ જયદેવ, જય જન સુખકારી (૨);

આરતિ ઉતારું (૨) ચરણે ચિત્ત ધારી.  જય. ટેક

નારાયણ પુરુષોત્તમ, વૃંદાવનવાસી (૨) ;

પતિત પાવન પ્રગટ્યા (૨) નિજ જન સુખરાશી. જય. ૧

માયા કાળ કર્મના, પ્રેરક હરિ કહાતે (૨) ;

શારદ નારદ શુક મુનિ (૨) નિગમાગમ ગાતે.     જય. ૨

જુગ જુગ હરિ નિજ જનહીત, સુંદર તનુ ધરતાં (૨);

લીલા રસ વરસાવી (૨), ભક્ત આનંદ કરતાં.   જય. ૩

કરુણા કરી નિજ જન હીત, નારાયણ સ્વામી (૨);

અધમ ઓધારણ પ્રગટ્યા (૨) કળીમાં બહુનામી.   જય. ૪

Facebook Comments