મહાસુદ-8 ટોરડા મદિરમાં શ્રી ગોપાળલાલજીનો પાટોત્સવ

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:24pm