મહાસુદ-5. વસંત પંચમી. શિક્ષાપત્રી જ્યંતી. મૂળી મંદિર શ્રી રાધાકૃષ્ણદેવનો પાટોત્સવ સમૈયો

Submitted by swaminarayanworld on Fri, 01/10/2010 - 12:23pm