કા.સુ.-12 વડતાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણાદિક દેવનો 186મો પાટોત્સવ (સં1882)

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:38am