ભાદરવા સુદ પાંચમ - ઋષિ પંચમી

Submitted by swaminarayanworld on Mon, 06/09/2010 - 10:21pm

ભાદરવા સુદ પાંચમ - ઋષિ પંચમી  - આ વ્રત બહેનોએ અવશ્ય કરવું.