૭૮. શ્રી હરિએ દર વર્ષે વણ તેડાવ્યે પબ્રોધની કરવા વડતાલ આવવાનું કહ્યું તેથી આ વર્ષે કલકત્તા, કાશ્મ

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 06/07/2011 - 4:08pm

રાગ સામેરી-

પછીપ્રભુજી બોલિયા, અમે કરી લીળા અનેક ।

હવે વર્ષોવર્ષમાં, ઉત્સવ કરશું એક ।।૧।।

હોળી દિવાળી ને અષ્ટમી, રામનવમી ને શિવરાતરી ।

જયા વિજયા અકાદશી, પાપમોચની ને ધાતરી ।।૨।।

એહ દિવસ ઉત્સવ કર્યા, ત્યાં તેડાવિયા હરિજન ।

હવે અણતેડે આવજયો, પ્રબોધની એકાદશી દન ।।૩।।

ર્કાિતકસુદી એકાદશી, તેહનું પ્રબોધની નામ ।

તેદિ સતસંગી સંત સહુ, આવજયો વડતાલ ગામ ।।૪।।

એવું સાંભળી શ્રવણે, ચાલ્યા દેશોદેશથી દાસ ।

ઉત્સવ ઉપર આવિયા, બ્રહ્મચારી સંત સંન્યાસ ।।૫।।

પૂર્વદેશ અયોધ્યા પ્રાંતથી, આવ્યા છે જન અનંત ।

કાશી મિથિલા પ્રાંતથી, આવ્યા ગંગાસાગરના સંત ।।૬।।

શોણભદ્ર પ્રાંતના, પ્રયાગ પ્રાંતના જન ।

ગયા પુરૂષોત્તમપુરીથી, આવ્યા કરવા દરશન ।।૭।।

મથુરા વૃંદાવન પ્રાંતમાં, જે હતા મુમુક્ષુ જીવ ।

અવંતિ નગરીથી આવિયા, નયણે નિરખવા પિવ ।।૮।।

ઉત્તરદેશથી આવિયા, કાશ્મીર ને કુરુક્ષેત્રથી ।

હરદ્વાર પુષ્કર પ્રાંતના, આવ્યા અર્બુદાચળ પવિત્રથી ।।૯।।

મારુદેશ સિધ્ધપદ પ્રાંતના, એહ આદિ દેશ અપાર ।

દર્શન કરવા દયાળનાં, સહુ આવિયાં નરનાર ।।૧૦।।

પશ્ચિમ દેશથી આવિયા, સિંધુપ્રાંતના સેવનાર ।

કચ્છ વાગડ વાલાક સોરઠ, આવ્યા પાંચાળના રહેનાર ।।૧૧।।

સૌભીર આભીર હાલારના, જીયાં જીયાં હતા જન ।

તેહ સર્વે આવિયા, કરવા હરિદર્શન ।।૧૨।।

દક્ષિણદેશથી દર્શને, આવ્યા જન ઉમંગથી ।

સેતુબંધ રામેશ્વરના, આવ્યા વેંકટ્રાદ્રિ શ્રીરંગથી ।।૧૩।।

પદ્મનાભ પ્રાંતના, આવ્યા મલિયાદ્રિપ્રાંતિ મળી ।

શિવ વિષ્ણુકાંચી પ્રાંતના, દંડકારણ્ય પ્રાંતના વળી ।।૧૪।।

વિંધ્યાચળ પ્રાંતના, વળી તપતી નર્મદાતટના ।

આવ્યા સહુ સહુ દેશથી, રટતા નારાયણ રટના ।।૧૫।।

કેટલેક જોડ્યાં ગાડલાં, કેટલાકને રથ વેલ્ય વળી ।

કેટલાંક બેઠાં ઘોડલે, બીજાં પગપાળાં આવ્યાં મળી ।।૧૬।।

બાળ જોબન વૃધ્ધ વનિતા, ઘેરે કોઇ ન રહ્યા ખમી ।

નારાયણને દર્શને, આવ્યાં ચાર વર્ણ ચાર આશ્રમી ।।૧૭।।

મહી સાભર વાત્રજ વચ્ચે, રૂડો ચડોતર દેશ ।

વૃક્ષ જીયાં વિધવિધનાં, વળી ફુલે ફળે હમેશ ।।૧૮।।

અંબ કદંબ ઉદંબરા, વળી અવલ આંબલી આંમળી ।

મઉડાં રૂડાં બકુલ બિલાં, શ્રીફળ શોભે સિતાફળી ।।૧૯।।

પિંપર વડ ગળી પિપ્પળા, જાંબુ લિંબુ ને જામફળી ।

રૂડી રાણ્ય ને રોહિડા, કોઠી કોટિમ ને કદળી ।।૨૦।।

કેશર કણેર કેવડા, અવલ છાંયા આસુતણી ।

સુંદર વૃક્ષ સોયામણાં, તેની જાતિ નવ જાય ગણી ।।૨૧।।

ફુલ વેલી ફુલી તિયાં, એકએકથી અતિઘણી ।

ચંપા ચમેલી ગુલાબ ગેરા, શી કહું શોભા તેતણી ।।૨૨।।

સઘન વન છાયા ઘણી, તેની ઢળી વળી લતા ખરી ।

જનમન રંજન જાણું, વન ભોવને મેલ્યા કરી ।।૨૩।।

તિયાં સારસ હંસ શુક મેના, કોકિલા કિલોલ કરે ।

મોર ચકોર ચાતક ચકવા, મીઠી વાણ્યે ઓચરે ।।૨૪।।

તિયાં સર સરિતા સોયામણાં, વળી વાવ્ય ને કુવા કઇ ।

અમળ જળ અખુટ ભર્યાં, જીયાં તોયનો ત્રોટો નહિ ।।૨૫।।

એવા ઉત્તમ દેશમાં, વળી વચ્ચે વરતાલ ગામ ।

અનેક ઉત્સવ કરી હરિ, કરીયું નિજધામ ।।૨૬।।

તિયાં સર્વે સતસંગી વળી, સંઘ લઇને ઉતર્યા ।

નારાયણને નિરખવા, અતિ હૈયામાં હરષે ભર્યા ।।૨૭।।

કૈક સર ને કૂપ તીરે, કૈક ઉતર્યાં ગામ ભવનમાં ।

કૈક ઉતર્યાં વૃક્ષ વાવ્યે, વળી કૈક વાડી વનમાં ।।૨૮।।

એમ સર્વે સીમમાં, વળી મનુષ્ય માય નહિ ।

ગાય પદ ગોવિંદનાં, જયજય શબ્દ રહ્યો થઇ ।।૨૯।।

પરસ્પર પૂછે મળી, અલબેલો કૈયે આવશે ।

જયારે જોશું જગપતિ, ત્યારે નયણાં સુફળ કાવશે ।।૩૦।।

સુંદર મૂરતિ શ્યામની, નખશિખાસુધી નિરખશું ।

અંગોઅંગ અવલોકતાં, વળી હૈયામાં ઘણું હરખશું ।।૩૧।।

ઉર્ધ્વરેખા અષ્ટકોણ આદિ, જાંબુ જવ જોશું જૈયે ।

કેતુ કમળ કુલિશ જોતાં, અંતર સુખ થાશે તૈયે ।।૩૨।।

સ્વસ્તિ અંકુશ સોયામણાં, વળી દક્ષિણ પગમાં દેખશું ।

નવ ચિહ્ન નિરખશું, ત્યારે જન્મ સુફળ લેખશું ।।૩૩।।

વામ પગમાં વિલોકશું, મત્સ્ય ત્રિકોણ કળશ વ્યોમને ।

ધનુષ ધેનુપગ પેખી, સુખ થાશે જોયે સોમને ।।૩૪।।

એડી રૂડી આંગળી, પગ અંગોઠે રેખા નખે ।

ગુલફ જંઘા જાનુ જોતાં, ચિહ્ન દોય વળી વામ પખે ।।૩૫।।

કરભસમ સરખા ઉરુ, નાભિ ઉંડી ગંભીર ઘણી ।

ઉર તરુ તમાલ શોભે, ક્યારે જોશું છબી છબીલાતણી ।।૩૬।।

કંઠ કંબુસમાન સુંદર, ભુજ ગજકરસમ વળી ।

હસ્તકમળ અરુણ ઓપે, કલિ વલિ એવી આંગળી ।।૩૭।।

અજબ કર આજાન બાહુ, નખ નિરખી જોશું જૈયે ।

કંઠમાં તિલ અવલ જોતાં, સુખ ત્યારે થાશે હૈયે ।।૩૮।।

ચિબુક અધર દશન દેખી, લેખશું લાવો લોચને ।

નાસિકાપાસે તિલ નિરખી, પુરશું મનોરથ મને ।।૩૯।।

કમળ નયણ સુભગ, વામ કાને એક તિલ વળી ।

ભ્રકુટિ ભાલનું ચિહ્ન ચિંતવતાં, દુઃખ સર્વે જાશે ટળી ।।૪૦।।

શિરે સુંદર શિખા સારી, જોશું નિહાળી નયણે ।

એવી મૂર્તિ અવલોકશું, વાલો બોલાવશે મીઠે વયણે ।।૪૧।।

એમ પરસ્પર કરે વાતો, અલબેલો જૈયે આવશે ।

દઇ દરશન દાસને, હરિ હેતે સહુને બોલાવશે ।।૪૨।।

વાટ જુવે વાલ્યમતણી, વળી જુવે વારુણી દિશે ।

મોહનજીને મળવા, સહુ હરિજન મનમાં હિસે ।।૪૩।।

ઉચ્ચો શબ્દ સાંભળે જૈયે, તૈયે જાણે આવ્યા જગપતિ ।

નાથજીને નિરખવા, અંતરમાં આતુર અતિ ।।૪૪।।

ઇતિ શ્રીમદેકાન્તિકધર્મ પ્રવર્તક શ્રીસહજાનંદસ્વામિ શિષ્ય નિષ્કુળાનંદમુનિ વિરચિતે ભક્તચિંતામણિ મધ્યે સર્વે હરિજન મહારાજને દર્શને આવ્યા એ નામે અઠ્ઠોતેરમું પ્રકરણમ્ ।।૭૮।।