આસો વદ-13. ચંદ્રોદય વખતે 3-58 પછી ચૌદશ બેસે છે જેથી નરક ચતુર્દ્શી.કાળી ચૌદશ હનુમાનજીનું પૂજન કરવું

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:19am