આસો વદ-5. સારંગપુરમાં શ્રી કષ્ટભંજનદેવનો પાટોત્સવ

Submitted by swaminarayanworld on Wed, 08/09/2010 - 11:08am