આસો સુદ-2. શ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજનો ગાદી અભિષેક (સં-2060). બદ્રીનાથ શ્રી સ્વામિનારાયણ મદિરન

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 07/09/2010 - 2:15pm