સાયં કથાવાર્તા - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

Submitted by swaminarayanworld on Tue, 24/08/2010 - 11:23pm

સાયં કથાવાર્તા  - પ્રવચન પુ. શ્રી હરિસ્વરુપદાસજી સ્વામી

ભાગ - ૧
૧. વ્યસન છોડો
૨. હરિ સ્મરણ ચૂકી ગયા તો
૩. સત્સંગે દુ:ખ જાય
૪. બુભુક્ષુ - મુમુક્ષુ
૫. પ્રાર્થના - મહિમા
 
ભાગ - ૨
૬. સત્સંગ મહિમા 
૭. સંત ચરણ મહાતીર્થ
૮. ભવસાગર તરવાની કળા
૯. વંદન એવા સંતને
૧૦.ગુરૂનો સંગાથ 
૧૧.ગુરૂપૂર્ણિમા 
૧૨.શરદોત્સવ
 
001_1_VYASAN_CHHODO.mp3 14.0 MB
002_1_VYASAN_CHHODO.mp3 14.1 MB
003_1_VYASAN_CHHODO.mp3 17.0 MB
004_2_HARISMARANA_CHUKI_GAYA_TO.mp3 17.0 MB
005_2_HARISMARANA_CHUKI_GAYA_TO.mp3 10.8 MB
006_3_SATSANGE_DUKH_JAY.mp3 13.4 MB
007_3_SATSANGE_DUKH_JAY.mp3 15.1 MB
008_3_SATSANGE_DUKH_JAY.mp3 14.6 MB
009_4_MUMUKSHU_BUBHUKSHU.mp3 19.7 MB
010_5_PRATHNA_MAHIMA.mp3 11.3 MB
011_5_PRATHNA_MAHIMA.mp3 13.0 MB
012_6_SATSANG_MAHIMA.mp3 20.7 MB
013_6_SATSANG_MAHIMA.mp3 23.8 MB
014_7_SANT_CHARAN_MAHATIRTH.mp3 13.9 MB
015_7_SANT_CHARAN_MAHATIRTH.mp3 13.9 MB
016_8_BHAVSAGAR_TARVANI_KALA.mp3 15.6 MB
017_8_BHAVSAGAR_TARVANI_KALA.mp3 16.5 MB
018_9_VANDAN_EVA_SANT_NE.mp3 13.5 MB
019_9_VANDAN_EVA_SANT_NE.mp3 13.3 MB
020_10_GURU_NO_SANGATH.mp3 21.8 MB
021_11_GURU_PURNIMA.mp3 20.1 MB
022_12_SARAD_PURNIMA.mp3 9.7 MB

 

Facebook Comments