Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page ગઢડા અંત્ય ૩૦ : પાંચ વાર્તાના અનુસંધાનનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૯ : વીસ-વીસ વર્ષના બે હરિભકતો Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૮ : ભગવાનના માર્ગમાંથી પડયાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૭ : કોઈ જાતની આંટી ન પાડયાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૬ : મન-ઈન્દ્રિયોને દાબીને વર્તે તેવા સંતનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૫ : શ્રીજીની પ્રસન્નતાનું -ખરા ભકતનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૪ : સોળ સાધનનું, જ્ઞાનાંશના વૈરાગ્યનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૩ : માનસી પૂજાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૨ : સખી – સખાના ભાવનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૧ : સોનાના દોરાનું – ધર્મમાં ભકિત સરખી ગૌરવતાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૨૦ : સ્વભાવ, પ્રકૃતિ કે વાસનાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૯ : ત્યાગીનાં બે કુલક્ષણનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૮ : વાસના જીર્ણ થયાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૭ : ભરતજીના આખ્યાનનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૬ : પતિવ્રતાની ટેકનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૫ : પાટો ગોઠયાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૪ : કાયસ્થના અવિવેકનું – લંબકરણનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૩ : દેશકાળે એકાંતિક ધર્મ રહ્યાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૨ : કરામતનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૧ : સીતાજીના જેવી સમજણનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૧૦ : વૃંદાવન અને કાશીનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૯ : જાણપણારૂપ દરવાજાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૮ : સદાય સુખિયા રહેવાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૬ : જીવ અને મનની મિત્રતાનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago
Book page ગઢડા અંત્ય ૭ : વજ્રની ખીલીનું Parth Patel 0 11 years 5 months ago