Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૬૧ : બળિ રાજાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૬૦ : એકાંતિક ધર્મ પાળ્‍યાનું – વાસના ટાળ્‍યાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૯ : અસાધારણ સ્‍નેહનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૮ : દેહ, કુસંગ ને પૂર્વસંસ્‍કારનું, મોટાને જાણે તેવો થાય swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૭ : અસાધારણ મોક્ષનું કારણ swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૬ : પોલા પાણાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૫ : ભજન, સ્‍મરણને વર્તમાનના દ્રઢાવનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૪ : ભાગવત ધર્મના પોષણનું, મોક્ષના દ્વારનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૩ : વઘ્‍યા ઘટયાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૨ : ચાર શાસ્ત્રે કરી ભગવાનને જાણ્‍યાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૧ : હીરે કરીને હિરો વેંધાયાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૫૦ : કુશાગ્ર બુદ્ધિવાળાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૯ : અંત:ર્દષ્‍ટિનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૮ : ચાર પ્રકારના કુસંગીનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૭ : ચાર પ્રકારની નિષ્‍ઠાવાળાનાં લક્ષણ swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૬ : આકાશની ઉત્‍પત્તિ અને લયનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૫ : સાકાર-નિરાકારનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૪ : બળબળતા ડામનું, ડગલાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૩ : ચાર પ્રકારની મુકિતનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૨ : વિધિનીષેધનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૧ : ‘એકોડહં બહુસ્‍યામનું’ swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૪૦ : સવિકલ્‍પ, નિર્વિકલ્‍પ સમાધિનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૩૯ : સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિવાળાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૩૮ : વણિકના નામાનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૩૭ : દેશવાસનાનું-અગિયાર પદવીનું swaminarayanworld 0 9 years 4 months ago