Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Book page લોયા ૨ : વિશ્વાસી, જ્ઞાની, શૂરવીર અને પ્રીતિવાળાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page લોયા ૧ : ક્રોધનું – સંપૂર્ણ સત્સંગ થયાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page ગઢડા પ્રથમ – ૧ અખંડ વૃત્તિનું swaminarayanworld 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૧૨ : કારણ શરીર ટાળ્યાનું – આંબલીના કચૂકાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૧૧ : પ્રેમના લક્ષણનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૧૦ : નાડી જોયાનું -તપનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૯ : પાડાખારનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૮ : સગુણ-નિર્ગુણ સ્વરૂપનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૭ : ચટકીના વૈરાગ્યનું – આત્યંતિક કલ્યાણનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૬ : મત્સરવાળાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૫ : અવતાર ધર્યાના પ્રયોજનનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૪ : જીવ અને સાક્ષીના જાણપણાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૩ : શુકમુનિ મોટા સાધુ છે – માણસ ઉપરની પ્રકૃતિથી નથી ઓળખાતો તેનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૨ : શાપિત બુદ્ધિનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page કારીયાણી ૧ : ઈયળ-ભમરીનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૮ : ખાર ભૂમિનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૭ : મુકતના ભેદનું-આંબલીની ડાળીનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૬ : નરનારાયણના તપનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૫ : મુગ્ધા્, મઘ્યા અને પ્રૌઢાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૪ : પ્રમાદ અને મોહનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૩ : નિશ્વય ટાળ્યા – ન ટાળ્યાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૨ : આત્માના વિચારનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૧ : પુરૂષપ્રયત્નનું, પરમેશ્વરની કૃપાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૧૦ : આત્મદ્રષ્ટિ-બાહ્યદ્રષ્ટિનું-પાંચ ખાસડાનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago
Book page સારંગપુર ૯ : યુગના ધર્મ પ્રવર્ત્યાનું – સ્થાનનું Parth Patel 0 9 years 3 months ago